نوشته‌هایی با برچسب "چیستان کودکانه"

معما و چیستان کودکانه معما و چیستان کودکانه

1. رنگ سفید صخره ها آید میان سفره ها هرکس نداند نام او مزه ندارد کام او. 2. نه انگورم نه انار هم در انگورم هم در انار زنجیر نیستم اما در زنجیرم نخجیر نیستم اما در نخجیرم. 3. آن چیست که هم انسان دارد،هم تخم مرغ وهم جاده؟. 4. آن چیست که من می روم و او می ماند؟. 5. آن چیست که پای کوه نشسته و عمامه به سر دارد؟. 6. آن چیست که اگر به زمین بیفتد نمی شکند،در آب هم تر نمی شود؟. 7. موجود سرد و بی جان. گیرد ولی دوصد جان. دهان تنگ و تاریک. گردن دراز و باریک. 8. آن چیست که سرش را ببری زنده میشود؟. 9. آن چیست که گردن دارد اما سرندارد. دست دارد ا

چیستان های کودکانه چیستان های کودکانه

مجموعه: سرگرمی کودکان. مجموعه ای از چیستان های کودکانه برای سرگرمی و پرورش ذهن کودکان. چیستان 1: آن چیست که یک چشم و یک پا دارد؟. چیستان 2: اون چیه که در رشت ، اوله در ورامین، دومه و در تهران سومه؟. چیستان 3: آن چیست که سه چشم و یک پا دارد؟. چیستان 4: اون چیه که در گوش و چشم هست ولی در دهان نیست؟. چیستان 5: آن چیست که سر ندارد، کلاه دارد، یک پا دارد و کفش ندارد؟. چیستان 6: اون چیه که هم رادیو داره وهم دریا؟. چیستان 7: آن چیست که خیلی خطرناک است ولی اگر وارونه شود رام می شود؟. چیستان 8: آن چیست که من می روم، او هم با من می آید؟. پاسخ 1: سوزن. پا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه