نوشته‌هایی با برچسب "وارد شوید"

با لبخند وارد شوید! با لبخند وارد شوید!

* دعوای سیر و پیاز. روزی یک سیر و پیاز با هم دعوایشان می شود. سیر با عصبانیت به پیاز گفت: حیف که سیرم وگرنه می خوردمت!؟. * دستمال گم شده. یکی از دوستان ملانصرالدین به او رسید و گفت: چه شده خیلی ناراحت به نظر می رسی. ملانصرالدین گفت: دستمالم را گم کردم. دوستش گفت: دوست عزیز مگر یک دستمال چقدر اهمیت دارد که خود را برای آن ناراحت می کنی؟. ملانصرالدین گفت: آخه دستمالی که من گم کردم یک دستمال معمولی نیست. زنم گوشه اش را گره زده تا من یادم نرود برایش انار بخرم. حالا که دستمال گم شده نمی دانم سفارش او را چگونه به یاد بیاورم!؟. * برنامه ریزی. اولی:ا

با لبخند وارد شوید... با لبخند وارد شوید...

مجموعه: سرگرمی کودکان. عصبانیت ماهیگیر. روزی ماهیگیری یک ماهی گرفت و آن را روی زمین انداخت. ماهی خودش را به بالا و پایین پرتاب می کرد. آن قدر ماهی این کار را کرد. تا ماهیگیر عصبانی شد. ماهی را برداشت و ان را در آب انداخت و گفت:. حالا آن قدر آنجا بمان تا خفه شوی. تا تو باشی این قدر ورجه ورجه نکنی. فعالیت زیاد. اولی: نمی دانم چرا ریش های من سفید شده است اما موهایم مشکی است؟. دومی: برای اینکه تو از چانه ات بیش تر کار کشیده ای تا از مغزت. شیر وحشی. یک نفر داشت واسه دوستش تعریف میکرد: آره، چند وقت پیش داشتم توی جنگل می رفتم، که یک دفعه یک شیر و

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه