نوشته‌هایی با برچسب "مراقبت از گیاهان"

مراقبت از گیاهان آپارتمانی–بگونیا مراقبت از گیاهان آپارتمانی–بگونیا

مراقبت از گیاهان آپارتمانی – بگونیا. گیاهی است چند ساله و همیشه سبز برای برگها و گلهای زیبایش پرورش داده میشود. اغلب گونه ها را در گلخانه و اپارتمان به عنوان گیاه گلدانی یا اویزی پرورش می دهند. گیاهی است تک پایه یعنی گلهای نر وماده بر روی یک گیاه قرار دارند. گلهای نر معمولا زیباست و گلهای ماده را با تخمدان بالدارش میتوان به اسانی از گلهای نر تشخیص داد. بگونیا را به ۳دسته غده دار ریزوم دار و ریشه فیبری تقسیم می کنند. ولی گلهایش همانند هم است گلهای نر دارای ۴گلبرگ است که دوگلبرگ کوچکتر از گلبرگهای دیگر است و گل ماده ۵-۴ گلبرگ هم اندازه دارد. بگون

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه