نوشته‌هایی با برچسب "زندگی را دوست دارم"

چطور زندگی که دوست دارم را داشته باشم درحالیکه خیلی ها در عذابند؟ چطور زندگی که دوست دارم را داشته باشم درحالیکه خیلی ها در عذابند؟

مجموعه: مشاوره خانواده. تنها راهی که می‌توانید واقعاً به دیگران کمک کنید این است که اول خودتان را قوی کنید. مشاور عزیز،من یک عقیده‌ای دارم: «برای نشر محبت و کمک به مردم، باید با سختی‌های آنها من هم عذاب بکشم. ». من فکر می‌کنم که با این عذاب کشیدن می‌توانم حس آنها را تجربه کرده و درنتیجه با آنها ارتباط برقرار کنم. اگر من سالم و ثروتمند باشم و خوشبخت زندگی کنم نمی‌توانم با انسان‌هایی که در سختی و عذابند ارتباط برقرار کرده و آنها از من متنفر خواهند شد. چطور می‌شود در شادی، رفاه و لذت زندگی کرد و درعین حال برای آنها که زندگی سختی دارند، قلبی گشاده

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه