نوشته‌هایی با برچسب "رفع غم و اندوه"

تاثیر «لاحول و لا قوه الا بالله» در رفع غم و اندوه تاثیر «لاحول و لا قوه الا بالله» در رفع غم و اندوه

تاثیر ذکر«لاحول و لا قوه الا بالله» در رفع غم و اندوه. امام صادق (ع) فرموده است: «هرگاه از قدرتمند، یا چیز دیگری ناراحت و اندوهناک شدید، ذکر «لاحول و لا قوه الا بالله» را زیاد تکرار کنید، زیرا این ذکر کلید گشایش هرگونه گرفتاری و ناراحتی است، و گنجی است از گنجهای بهشت. »و نیز فرمود:. «هرگاه غم و اندوه فراوان و پی در پی به شما روی آورد، باید جمله «لا حول و لا قوه الا بالله» را تکرار کنید. ». رسول اکرم (ص) فرمود: «ذکر «لا حول و لا قوه الا بالله» نود و نه درد را شفا می دهد که ساده ترین آنها اندوه است. ». و نیز فرمود: «در شب معراج ابراهیم خلیل بر من

رفع غم و اندوه و کسب شادی و نشاط با این آداب رفع غم و اندوه و کسب شادی و نشاط با این آداب

مجموعه: داروخانه معنوی. میل و رغبت به دنیا موجب غم و اندوه می شود. امام صادق (ع) فرموده است: هرگاه غم و اندوه فراوان و پی در پی به شما روی آورد، ذکر «لا حول و لا قوه الا بالله» را تکرار کنید. مکروهاتى که موجب غم و اندوه مى شوند. ۱ - میل و رغبت به دنیا. ۲ - نشستن در آستانه در. ۳ - غذا خوردن با دست چپ. ۴ - ایستاده شلوار پوشیدن. ۵ - بازى کردن با ریگ. ۶ - پوشیدن کفش سیاه رنگ. ۷ - کندن موى ریش با دندان. ۸ - گذشتن از میان گوسفندان. ۹ -به بازى بردن میمون. ۱۰ - طهارت گرفتن با دست راست. ۱۱ -پاک کردن دست و رو با دامن (لباس ). ۱۲ - راه رفتن روى پوست تخم م

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه