نوشته‌هایی با برچسب "تزئین های مختلف پلو"

تزئین های مختلف پلو + تصاویر تزئین های مختلف پلو + تصاویر

با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش رنگ تهیه می‌کنیم. با استفاده از یک لیوان، روی پلو سفید را تزئین می‌کنیم . با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه می‌کنیم. روی یک کاغذ روغنی شکل یک گل را بریده، آن را روی پلو سفید قرار می‌دهیم و دور آن پلو زعفرانی می‌ریزیم تا تزئین کامل شود. با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش رنگ تهیه می‌کنیم. با استفاده از یک لیوان، روی پلو سفید نیم دایره‌هایی با پلو زعفرانی در می‌آوریم و بعد با پلو بنفش تزئین را کامل می‌کنیم. با زعفران

تصاویر تزئین های مختلف پلو - سری سوم تصاویر تزئین های مختلف پلو - سری سوم

با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش رنگ تهیه می‌کنیم. با استفاده از یک لیوان، روی پلو سفید را تزئین می‌کنیم . تزئین با پلو زعفرانی، زرشک و ته دیگ سیب زمینی به شکل برگ. تزئین با پلو زعفرانی، زرشک و ته دیگ سیب زمینی به شکل عدد هفت. تزئین با پلو زعفرانی، زرشک و ته دیگ سیب زمینی به شکل بوته جقه. تزئین با پلو زعفرانی و زرشک. تزئین با پلو زعفرانی، ته دیگ سیب زمینی به شکل ماه و زرشک. تزئین با پلو زعفرانی، ته دیگ سیب زمینی و زرشک. تزئین با پلو زعفرانی، ته دیگ سیب زمینی به شکل ستاره و زرشک. تزئین با پلو زعفران

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه