با تعدادي از اين گورستانها در اين گزارش سينما خبر آشنا شويد.

گورستان-هاي-5-ستاره-هاليوود-تصاوير-1.jpg

گورستان هاي 5 ستاره هاليوود + تصاوير

با تعدادي از اين گورستانها در اين گزارش سينما خبر آشنا شويد.

وقتي حرف از مُردن و رفتن زير خروارها خاك به ميان مي آيد ، هاليووديها چاره اي نمي بينند تا زندگي پر تجمل خود را در آن دنيا هم ادامه دهند. گورستانهاي درجه يك هاليوود حتي زندگي پس از مرگ را براي اهالي هاليوود دلپذير جلوه مي دهد !

هر چند تعدادي از ستارگان و چهره هاي معروف در نظر دارند در گورهاي ويژه و باب ميل خودشان در مكان هاي خاص دفن شوند. در هاليوود گورستانهايي وجود دارد كه با قدم گذاشتن به آن گويي وارد موزه آثار مدرن و كلاسيك شده ايم. با تعدادي از اين گورستانها در اين گزارش سينما خبر آشنا شويد.

 

 گورستان «هاليوود براي هميشه» در بلوار سانتامونيكا هاليوود

گورستان-هاي-5-ستاره-هاليوود-تصاوير-2.jpg

 

گورستان-هاي-5-ستاره-هاليوود-تصاوير-3.jpg


گورستان «هيل سايد مموريال» در خيابان دابليو سنتينلا هاليوود

 گورستان-هاي-5-ستاره-هاليوود-تصاوير-4.jpg

 

گورستان-هاي-5-ستاره-هاليوود-تصاوير-5.jpg

 

گورستان-هاي-5-ستاره-هاليوود-تصاوير-6.jpg

 

گورستان «فارست لاون» در خيابان 6300 بلوار فارست لاون

 گورستان-هاي-5-ستاره-هاليوود-تصاوير-7.jpg

 گورستان-هاي-5-ستاره-هاليوود-تصاوير-8.jpg

 گورستان-هاي-5-ستاره-هاليوود-تصاوير-9.jpg

 
گورستان «مونت سيناي» در خيابان 5950 فارست لاون هاليوود

 گورستان-هاي-5-ستاره-هاليوود-تصاوير-10.jpg

 گورستان-هاي-5-ستاره-هاليوود-تصاوير-11.jpg

 گورستان-هاي-5-ستاره-هاليوود-تصاوير-12.jpg

 
منبع:cinemakhabar.ir

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه