کلیسای سنت جورج بخشی از کلیسا های 11 پارچه در آمهارا در اتیوپی است نام اصلیش روها و یا واروار است و اخیرا توسط نام مدرن لالیبلا شناخته میشود.

[img1]

کلیسای غیر عادی سنت جورج در اتیوپی
کلیسای سنت جورج بخشی از کلیسا های 11 پارچه در آمهارا در اتیوپی است نام اصلیش روها و یا واروار است و اخیرا توسط نام مدرن لالیبلا شناخته میشود.

این کلیسا از تراشیدن زمین های رس و خاک های آتشفشانی در قرن 12 میلادی پدید آمده است و آن را بعنوان هشتمین عجایب روی زمین هم لقب داده اند.

 

این کلیسا در گودالی به طول وعرض 25 متر و عمق 30 متر ایجاد شده است. این کلیسا ی عجیب توسط شاه اتیوپی که نامش لالیبلا بوده ساخته شده و به همین دلیل امروزه با این نام شناخته میشود.

با توجه به امکانات قرن 12 میلادی ساختن ساختمانی به ارتفاع 30 متر امکان پذیر نبوده و شاه اتیوپی برای دستیابی به هدفش از طریق کندن ساختمان از سنگ های سخت زیر پایش استفاده کرده است.

 

عکس هایی از کلیسای غیر عادی سنت جورج در اتیوپی

 

[img2]

کلیسای سنت جورج در اتیوپی

[img3]

کلیسای سنت جورج در اتیوپی

[img4]

کلیسای سنت جورج در اتیوپی

[img5]

کلیسای سنت جورج در اتیوپی

[img6]

کلیسای سنت جورج در اتیوپی

[img7]

کلیسای سنت جورج در اتیوپی

[img8]

کلیسای سنت جورج در اتیوپی

[img9]

کلیسای سنت جورج در اتیوپی

[img10]

کلیسای سنت جورج در اتیوپی

[img11]

کلیسای سنت جورج در اتیوپی

[img12]

کلیسای سنت جورج در اتیوپی

[img13]

کلیسای سنت جورج در اتیوپی

[img14]

کلیسای سنت جورج در اتیوپی

[img15]

کلیسای سنت جورج در اتیوپی

[img16]

کلیسای سنت جورج در اتیوپی

[img17]

کلیسای سنت جورج در اتیوپی

[img18]

کلیسای سنت جورج در اتیوپی

[img19]

کلیسای سنت جورج در اتیوپی

[img20]

کلیسای سنت جورج در اتیوپی

[img21]

کلیسای سنت جورج در اتیوپی

[img22]

کلیسای سنت جورج در اتیوپی

[img23]

کلیسای سنت جورج در اتیوپی

[img24]

کلیسای سنت جورج در اتیوپی

[img25]

کلیسای سنت جورج در اتیوپی

[img26]

کلیسای سنت جورج در اتیوپی

[img27]

کلیسای سنت جورج در اتیوپی

[img28]

 

منبع:topnop.ir

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه