مجموعه: کاریکاتور و تصاویر طنز. کاریکاتور استاندار تهران در پایتخت گرسنه نداریم. کاریکاتور سانسور سفره ی غذای خانوار با دلار!. کاریکاتور تخم مرغ هم بعد از دلار گران شد!. کاریکاتور گاوهای دلارخوار!. کاریکاتور مخالفت نماینده دولت با تصویب قانون شفاف‌سازی حقوق مدیران!. کاریکاتور آرزوهایِ حقوقی برابر با خطِ فقر. کاریکاتور جوخه آتش و تیربار گرانی. کاریکاتور بابک زنجانی منتظر چیست؟. کاریکاتور شیرین کاری جدید قاضی پور!. کاریکاتور ایران را بردند ته دره. کاریکاتور خون‌بس!. کاریکاتور توَرمُ آوردم پایی ...

کاریکاتورهای مفهومی و جالب (28)

مجموعه: کاریکاتور و تصاویر طنز


کاریکاتورهای آموزنده, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور استاندار تهران در پایتخت گرسنه نداریم

 

کاریکاتورهای آموزنده, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور سانسور سفره ی غذای خانوار با دلار!

 

کاریکاتورهای آموزنده, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور تخم مرغ هم بعد از دلار گران شد!

 

کاریکاتورهای آموزنده, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور گاوهای دلارخوار!

 

کاریکاتورهای آموزنده, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور مخالفت نماینده دولت با تصویب قانون شفاف‌سازی حقوق مدیران!

 

کاریکاتورهای آموزنده, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور آرزوهایِ حقوقی برابر با خطِ فقر

 

کاریکاتورهای آموزنده, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور جوخه آتش و تیربار گرانی

 

کاریکاتورهای آموزنده, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور بابک زنجانی منتظر چیست؟

 

کاریکاتورهای آموزنده, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور شیرین کاری جدید قاضی پور!

 

کاریکاتورهای آموزنده, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور ایران را بردند ته دره

 

کاریکاتورهای آموزنده, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور خون‌بس!

 

کاریکاتورهای آموزنده, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور توَرمُ آوردم پایین، دیگه مشکل چیه؟

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه