عکاسی وقتیکه با خلاقیت و رگه هایی از طنز همراه شود می‌تواند جذاب‌تر و الهام بخش‌تر شود. این عکسها باید برای تمام عکاسان تیزبینی که سعی خود را برای گرفتن عکس‌های استثنائی می‌کنند، باارزش باشد. عکاسان این عکس‌های برجسته را با تمام تلاش، تخیل و خلاقیتشان گرفته اند تا به ما فرصت دیدن شگفتی‌های عکاسی را از چشمان خلاقانه شان بدهند.

[img1]

عکاسی وقتیکه با خلاقیت و رگه هایی از طنز همراه شود می‌تواند جذاب‌تر و الهام بخش‌تر شود. این عکسها باید برای تمام عکاسان تیزبینی که سعی خود را برای گرفتن عکس‌های استثنائی می‌کنند، باارزش باشد. عکاسان این عکس‌های برجسته را با تمام تلاش، تخیل و خلاقیتشان گرفته اند تا به ما فرصت دیدن شگفتی‌های عکاسی را از چشمان خلاقانه شان بدهند.

نمونههای-دیدنی-ازعکاسی-مفهومی-بانگاه-طنز-2.jpg

آویزان

نمونههای-دیدنی-ازعکاسی-مفهومی-بانگاه-طنز-3.jpg

در انتظار برای چاپ کتاب!


به من نگو گاگا!

[img5]

خانه رویایی

نمونههای-دیدنی-ازعکاسی-مفهومی-بانگاه-طنز-6.jpg

عجله کن


نمونههای-دیدنی-ازعکاسی-مفهومی-بانگاه-طنز-7.jpg

بدترین دشمن


نمونههای-دیدنی-ازعکاسی-مفهومی-بانگاه-طنز-8.jpg

خودکشی میوه
نمونههای-دیدنی-ازعکاسی-مفهومی-بانگاه-طنز-9.jpg

خاطرات دزیده شده

[img10] بازیافت!

نمونههای-دیدنی-ازعکاسی-مفهومی-بانگاه-طنز-11.jpg

[img12] عکاسی, طنز, الهام بخش, عکاسان, شگفتی‌های عکاسی, سرگرمی, <a href="http://bartarin24.ir/category/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-1000" title="سرگرمی" style="color:#0066CC">سرگرمی</a> و, <a href="http://bartarin24.ir/category/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-1011" title="بازیهای محلی" style="color:#0066CC">بازی</a> و سرگرمی, سایت سرگرمی, <a href="http://bartarin24.ir/category/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-1054" title="مکانهای تفریحی ايران" style="color:#0066CC">تفریح</a> و سرگرمی, سایتهای سرگرمی, هنر, <a href="http://bartarin24.ir/category/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1-1088" title="فرهنگ و هنر" style="color:#0066CC">فرهنگ</a> و هنر, هنراسلامی, <a href="http://bartarin24.ir/category/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-1029" title="هنر در خانه" style="color:#0066CC">هنر</a> ایران, هنرمندان, خانه هنر, دنیای هنر, موزه هنر, هنر نقاشی, هنر هفتم, هنرجوان عکاسی, طنز, الهام بخش, عکاسان, شگفتی‌های عکاسی, سرگرمی, سرگرمی و, بازی و سرگرمی, سایت سرگرمی, تفریح و سرگرمی, سایتهای سرگرمی, هنر, فرهنگ و هنر, هنراسلامی, هنر ایران, هنرمندان, خانه هنر, دنیای هنر, موزه هنر, هنر نقاشی, هنر هفتم, هنرجوان
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه