سراميک، سنگ و حتي پارکت ليز مي خورند و اين مسئله گاه باعث پيدايش خطراتي جبران ناپذير مي شود. براي جلوگيري از اين کار مي توانيد قطعات نه چندان سنگيني از لوازم اتاق مانند مبل و ميز را روي فرش قرار دهيد تا سنگيني آن ها باعث ثابت شدن فرش شود. اما گاهي فرش به قدري کوچک است که امکان قرار دادن جسمي بزرگ بر آن وجود ندارد، در اين صورت از لايه هاي مخصوصي استفاده کنيد که زير فرش جاسازي مي شوند و از ليز خوردن آن جلوگيري مي کنند.

[img1]

فرش هاي ماشيني روي سطوح سخت مانند: سراميک، سنگ و حتي پارکت ليز مي خورند و اين مسئله گاه باعث پيدايش خطراتي جبران ناپذير مي شود. براي جلوگيري از اين کار مي توانيد قطعات نه چندان سنگيني از لوازم اتاق مانند مبل و ميز را روي فرش قرار دهيد تا سنگيني آن ها باعث ثابت شدن فرش شود. اما گاهي فرش به قدري کوچک است که امکان قرار دادن جسمي بزرگ بر آن وجود ندارد، در اين صورت از لايه هاي مخصوصي استفاده کنيد که زير فرش جاسازي مي شوند و از ليز خوردن آن جلوگيري مي کنند.


منبع : takmahfel

فرش هاي سر،سري, سراميک, سنگ, پارکت ليز, فرش هاي ماشيني, لیز خوردن فرش ها, اسرار خانه داري, مهارت هاي زندگي, شستشو, نظافت, لکه گيري, شستشوي منزل, <a href="http://bartarin24.ir/category/%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%84%DA%A9%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-1027" title="شستشو ، نظافت ، لکه گیری" style="color:#0066CC">نظافت</a> منزل, گل و گياه, <a href="http://bartarin24.ir/category/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%DB%8C-1028" title="نکات مهم آشپزی" style="color:#0066CC">نکات</a> مهم آشپزي, نکات آشپزي فرش هاي سر،سري, سراميک, سنگ, پارکت ليز, فرش هاي ماشيني, لیز خوردن فرش ها, اسرار خانه داري, مهارت هاي زندگي, شستشو, نظافت, لکه گيري, شستشوي منزل, نظافت منزل, گل و گياه, نکات مهم آشپزي, نکات آشپزي
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه