این فانوس دریایی در دریاچه میشیگان در آمریکا بر اثر سرمای شدید در زمستان چهره ای دیدنی به خود گرفته بود.

فانوس یخ زده دریاچه میشیگان
این فانوس دریایی در دریاچه میشیگان در آمریکا بر اثر سرمای شدید در زمستان چهره ای دیدنی به خود گرفته بود.

باد های شدید و باران های طوفانی و دمایی زیر منهای 20 درجه باعث شده بودند که ظاهری عجیب به یخ های روی سطح این فانوس بدهند. این تصاویر را عکاس محیطی به نام تام گریل گرفته و منتشر نموده است.

تصاویری از فانوس یخ زده دریاچه میشیگان

[img1]

فانوس یخ زده دریاچه میشیگان/اماکن دیدنی جهان

[img2]

فانوس یخ زده دریاچه میشیگان/اماکن دیدنی جهان

[img3]

فانوس یخ زده دریاچه میشیگان/اماکن دیدنی جهان

[img4]

فانوس یخ زده دریاچه میشیگان/اماکن دیدنی جهان

[img5]

فانوس یخ زده دریاچه میشیگان/اماکن دیدنی جهان

[img6]

فانوس یخ زده دریاچه میشیگان/اماکن دیدنی جهان

[img7]

فانوس یخ زده دریاچه میشیگان/اماکن دیدنی جهان

[img8]

فانوس یخ زده دریاچه میشیگان/اماکن دیدنی جهان

[img9]

فانوس یخ زده دریاچه میشیگان/اماکن دیدنی جهان

[img10]

فانوس یخ زده دریاچه میشیگان/اماکن دیدنی جهان

[img11]

فانوس یخ زده دریاچه میشیگان/اماکن دیدنی جهان

[img12]

 منبع:topnop.ir

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه