1. شوکران آبی غربی : از جوهر این گیاه برای کشتن سقراط استفاده شد

سمی ترین گیاهان جهان

[img1]

1. شوکران آبی غربی : از جوهر این گیاه برای کشتن سقراط استفاده شد

 

[img2]

2. گیاه کاستور : یکی از سمی ترین گیاهان دنیاست که در هند و آفریقا رشد می کند

 

[img3]

3. تاج الملوک :به کلاه شیطان شهرت دارد.

 

[img4]

4. درخت استرکنین : گفته می شود کلوپاترا ملکه مصر از این گیاه برای کشتن خدمتکارش استفاده کرده است.

 

[img5]

5. خانه بدوش زهری : در آفریقای جنوبی رشد می کند.

 

[img6]

6. گل مار سفید : این گیاه مادر آبراهام لینکلن رئیس جمهور آمریکا را کشته است

 

[img7]

7. گیاه کیسه ای : به اتریکولاریا ماکروهیزا نیز شهرت دارد و طعمه های خود را می بلعد.

 

[img8]

8. گیاه کوزه بزرگ : برای انسان مرگ آور نیست ولی خطرناک محسوب می شود

 

[img9]

9. شیپور فرشته : به نفس شیطان کلمبیا نیز شهرت دارد.

 

[img10]

10. چشم های عروسک : به بانبری سفید نیز شهرت دارد و بر خلاف ظاهر زیبایش، به راحتی کشنده است.

منبع: گل و گیاه

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه