امام صادق (ع) فرموده است: برخی دعاهاست که اگر کسی خواندن آن را در وقت خود فراموش کند، سزاوار است آن را قضا نماید و آن این است که هر روز پس از بامداد ده بار دعاهای زیر خوانده شود:

دعا-به-هنگام-شروع-تلاش-روزانه-1.jpg

امام صادق (ع) فرموده است: برخی دعاهاست که اگر کسی خواندن آن را در وقت خود فراموش کند، سزاوار است آن را قضا نماید و آن این است که هر روز پس از بامداد ده بار دعاهای زیر خوانده شود:«لا اله الاالله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شی قدیر»


«معبودی جز خدا نیست، تنهاست. شریکی ندارد. مالکیت و ستایش از آن اوست. زنده می کند و می میراند. می میراند و دوباره زنده می کند. زنده ای است که نمی میرد. تمام نیکیها به دست اوست و بر هر چیزی تواناست.


«اعوذ بالله السمیع العلیم»


«به خداوند شنوای دانا پناهنده می شوم.»

دعا,دعای رزق,دعای رزق و روزی ,دعای کار روزانه ,دعاهای مشکل گشا, <a href="http://bartarin24.ir/%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-19073" ><strong>دعا به هنگام شروع تلاش روزانه</strong></a> دعا,دعای رزق,دعای رزق و روزی ,دعای کار روزانه ,دعاهای مشکل گشا, <a href="http://bartarin24.ir/%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-19073" ><strong>دعا به هنگام شروع تلاش روزانه</strong></a>
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه