(ع) در دعاي خويش جهت طلب عافيت از خداوند اين دعا را مي خواند:

[img1]

امام کاظم (ع) در دعای خویش جهت طلب عافیت از خداوند این دعا را می خواند:

«اللهم عافنی من شر ما ینزل من السماء الی الارض و من شر ما یعرج فیها، و من شر ما ذرا فی الارض و ما یخرج منها»

«خدایا من از تو عافیت مسئلت دارم.عافیت نیکو عطایم کن و شکر بر عافیت و شکر بر شکر عافیت ارزانیم فرما.»رسول اکرم (ص) در دعای خویش برای درخواست عافیت این دعا را می خواند:

«اسالک تمام العافیه»«عافیت کامل عطایم فرما.»

سپس می فرمود:عافیت کامل، همان رسیدن به بهشت است، و نجات از آتش.دعا برای تهی نبودن زندگی از نان و مواد غذاییرسول اکرم (ص) در مقام دعا، عرض می کرد:

«اللهم بارک لنا فی الخبر، و لا تفرق بیننا و بینه فلولا الخبز ما صمنا، و لا صلینا و لا ادینا ربنا، عزو جل»

« خدایا به نام ما برکت بده، و میان ما و آن جدایی میفکن زیرا اگر نان (ماده غذایی) نباشد، نه می توانیم روزه بگیریم، و نه نماز بخوانیم، و نه دیگر واجبات را انجام دهیم.

دعا, دعابرای بر آورده شدن حاجت, دعاجهت, دعانویسی, دعاکمیل, دعانویس, دعا برای <a href="http://bartarin24.ir/%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AA-19052" ><strong>طلب عافیت</strong></a>, دعای رزق و روزی, دعای ادای قرض, طریقه خواندن نماز حاجت, دعا برای تحبیب و تسخیر دیگران, طریقه خواندن نماز حاجت, طریقه خواندن نماز شکر, دعای ادای قرض, دعا جهت طلب عافیت از خداوند دعا, دعابرای بر آورده شدن حاجت, دعاجهت, دعانویسی, دعاکمیل, دعانویس, دعا برای <a href="http://bartarin24.ir/%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AA-19052" ><strong>طلب عافیت</strong></a>, دعای رزق و روزی, دعای ادای قرض, طریقه خواندن نماز حاجت, دعا برای تحبیب و تسخیر دیگران, طریقه خواندن نماز حاجت, طریقه خواندن نماز شکر, دعای ادای قرض, دعا جهت طلب عافیت از خداوند
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه