مجموعه: آیا می دانید ؟. عکاسی به نام “بث مون” در یکی از ماموریت های عکاسی خود تصمیم گرفته است از کهنسال ترین درختان دنیا که قدمتی نزدیک به هزار سال دارند عکاسی کند. به همین دلیل برای انجام ماموریتش سفری به دور دنیا رفته است. او برای عکاسی از کهنسال ترین درختان دنیا از کوهستان های متروکه، ملک های خصوصی و مکان های حفاظت شده عبور کرده و تصاویری تهیه کرده است که علاوه بر قدرت و قدمت چندین ساله، آسیب پذیری آن ها در مقابل عناصر محیطی و مداخله بشریت را نیز نشان می دهد. این عکس ها سیاه و سفید گرفت ...

تصاویر کمیاب ترین و کهنسال ترین درختان دنیا

مجموعه: آیا می دانید ؟


عکاسی به نام “بث مون” در یکی از ماموریت های عکاسی خود تصمیم گرفته است از کهنسال ترین درختان دنیا که قدمتی نزدیک به هزار سال دارند عکاسی کند. به همین دلیل برای انجام ماموریتش سفری به دور دنیا رفته است. او برای عکاسی از کهنسال ترین درختان دنیا از کوهستان های متروکه، ملک های خصوصی و مکان های حفاظت شده عبور کرده و تصاویری تهیه کرده است که علاوه بر قدرت و قدمت چندین ساله، آسیب پذیری آن ها در مقابل عناصر محیطی و مداخله بشریت را نیز نشان می دهد.

 

این عکس ها سیاه و سفید گرفته شده اند و قدرت کنتراست بالای آن ها به بیننده حس بودن در سرزمینی دیگر می دهد. مجموعه عکس های بث مون “سرزمین خون اژدها” و “شب الماس” نام دارند که برای مجموعه شب الماس به آف��یقا سفر کرده و تصویر درختان را در پس زمینه ستاره های درخشان عکاسی کرده است. در ادامه نگاهی به این تصاویر زیبا بیندازیم.

 

کمیاب ترین و کهنسال ترین درختان دنیا, تصاویر کهنسال ترین درختان دنیا
کهنسال ترین درختان دنیا, کمیاب ترین و کهنسال ترین درختان

درختان کهنسال دنیا

 

شناخت کهنسال ترین درختان دنیا, کمیاب ترین درختان
عکس های کمیاب ترین درختان, موقعیت های مکانی کهنسال ترین درختان

آشنایی با کهنسال ترین درختان دنیا

 

شناخت کهنسال ترین درختان دنیا, کمیاب ترین درختان
عکس های کمیاب ترین درختان, موقعیت های مکانی کهنسال ترین درختان

کهنسال ترین درختان دنیا

 

پیرترین درختان دنیا, شناخت کهنسال ترین درختان دنیا
کمیاب ترین درختان, عکس های کمیاب ترین درختان

کمیاب ترین و کهنسال ترین درختان

 

عکس های کمیاب ترین درختان,کمیاب ترین و کهنسال ترین درختان دنیا
موقعیت های مکانی کهنسال ترین درختان,کهنسال ترین درختان دنیا

کمیاب ترین درختان دنیا

 

کمیاب ترین و کهنسال ترین درختان دنیا, تصاویر کهنسال ترین درختان دنیا
کهنسال ترین درختان دنیا, کمیاب ترین و کهنسال ترین درختان

تصاویر کهنسال ترین درختان دنیا

 

منبع : bedunim.ir

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه