با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش رنگ تهیه می‌کنیم. با استفاده از یک لیوان، روی پلو سفید را تزئین می‌کنیم .

با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش رنگ تهیه می‌کنیم. با استفاده از یک لیوان، روی پلو سفید را تزئین می‌کنیم .
تزئین با پلو زعفرانی، زرشک و ته دیگ سیب زمینی به شکل برگ

[img1]

[img2]
تزئین با پلو زعفرانی، زرشک و ته دیگ سیب زمینی به شکل عدد هفت

[img3]
تزئین با پلو زعفرانی، زرشک و ته دیگ سیب زمینی به شکل بوته جقه

[img4]
تزئین با پلو زعفرانی و زرشک

[img5]
تزئین با پلو زعفرانی، ته دیگ سیب زمینی به شکل ماه و زرشک

[img6]
تزئین با پلو زعفرانی، ته دیگ سیب زمینی و زرشک

[img7]
تزئین با پلو زعفرانی، ته دیگ سیب زمینی به شکل ستاره و زرشک

[img8]
تزئین با پلو زعفرانی، ته چین و زرشک

[img9]
منبع : tebyan.net

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه