انیمیشن تمرینات قدرتی با تراباند

انیمیشن تمرینات قدرتی با تراباند

اخبار،سرگرمی,آشپزی,مد,روانشناسی,اینترنت

انیمیشن تمرینات قدرتی با تراباند1- حرکت اسکوات

حرکات ورزشی,تمرینات قدرتی,تمرینات بدنسازی


۲- پارو زدن در حالت خمیده

حرکات ورزشی,تمرینات قدرتی,تمرینات بدنسازی


٣- حرکت پرس سینه با کش بدنسازی

حرکات ورزشی,تمرینات قدرتی,تمرینات بدنسازی


۴- ضربه قطری با تبر

حرکات ورزشی,تمرینات قدرتی,تمرینات بدنسازی


۵- کشش ماهیچه سه سر با کش بدنسازی

حرکات ورزشی,تمرینات قدرتی,تمرینات بدنسازی

 

۶- جهش کردن با کش بدنسازی

حرکات ورزشی,تمرینات قدرتی,تمرینات بدنسازی


۷- کشش جانبی عضله کتف با کش بدنسازی

حرکات ورزشی,تمرینات قدرتی,تمرینات بدنسازی


۸- کشش عضله دو سر بازو با کش بدنسازی

حرکات ورزشی,تمرینات قدرتی,تمرینات بدنسازی


۹- کشش عضله همسترینگ با کش بدنسازی

حرکات ورزشی,تمرینات قدرتی,تمرینات بدنسازی

 

منبع : handbalbanovan.blogfa.com

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه