این دنیا زندان مومن و دیاری فانی است و انسان در این دنیا مسافری بیش نیست و روزه بر مسافر واجب نیستاس-ام-اس-رمضان-خنده-دار-1-1.gif

اس ام اس رمضان خنده دار

هرچند که روزه است حاجی رمضان
تا خرخره می خورد حقوق دگران
یک ذره غبار اگر رود توی گلوش
از بابت روزه می شود دل نگران !

اس-ام-اس-رمضان-خنده-دار-1-2.gif

اس ام اس رمضان خنده دار


ای کسانیکه روزه نمیگیرید…….حداقل افطار کنید….. !
چون از قدیم گویند کار را آن کرد که تمام کرد !

اس-ام-اس-رمضان-خنده-دار-1-3.gif

اس ام اس رمضان خنده دار


این دنیا زندان مومن و دیاری فانی است و انسان در این دنیا مسافری بیش نیست و روزه بر مسافر واجب نیست
(ستاد روزه خواران)!!

اس-ام-اس-رمضان-خنده-دار-1-4.gif

اس ام اس رمضان خنده دار

آمد آن ماهی که نامش رمضان است
معده از آمدنش شدیدا نگران است !

اس-ام-اس-رمضان-خنده-دار-1-5.gif

اس ام اس رمضان


مامانه حیف نون میره صداش میکنه میگه پاشو سحره میگه بهش بگو خودم بعدا بهش زنگ میزنم

اس-ام-اس-رمضان-خنده-دار-1-6.gif

اس ام اس رمضان


به فری خوشحال میگن روزه ها رو میگیری ؟ میگه دو روز اول رو نگرفتم ، دیدم میتونم نگیرم بقیه رو هم نگرفتم

اس-ام-اس-رمضان-خنده-دار-1-7.gif

اس ام اس رمضان


قدیما :هرکی روزه نبود باید می رفت یه گوشه ای یه چیزی میخورد بقیه نبیننش
الان: هر کی روزه است باید بره یه گوشه مزاحم غذا خوردن بقیه نشه!!!!!

اس-ام-اس-رمضان-خنده-دار-1-8.gif

اس ام اس رمضانشبها وقتی سر سفره افطار نشستی دستهای خالیت رو با خلوص و بی آلایش بالا ببر و چند دقیقه ای نگه دار تا بقیه هم بتونن یه چیزی بخورن!!!!نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه