مجموعه: احکام دینی. در هفت مورد، به جاى وضو و غسل باید تیمم کرد:. 1 - پیدا نکردن آب. 2 - مشقت بیش از حد. 3 - ترس از ضرر. 4 - نیاز به آب براى حفظ جان. 5 - نیاز به آب براى تطهیر. 6 - نداشتن آب مباح. 7 - نداشتن وقت براى وضو یا غسل. آموزش تیمم. آموزش تصویری تیمم. روش تیمم کردن. منبع:cloob. com.

آموزش تیمم (تصویری)

مجموعه: احکام دینی


در هفت مورد، به جاى وضو و غسل بايد تيمم كرد:

1 - پيدا نكردن آب

2 - مشقت بيش از حد

3 - ترس از ضرر

4 - نياز به آب براى حفظ جان

5 - نياز به آب براى تطهير

6 - نداشتن آب مباح

7 - نداشتن وقت براى وضو يا غسل

 

,شرایط تیمم,طریقه تیمم کردن,آموزش تیمم تصویری,تیمم بدل از غسل

آموزش تیمم

,شرایط تیمم,طریقه تیمم کردن,آموزش تیمم تصویری,تیمم بدل از غسل

آموزش تصویری تیمم

,شرایط تیمم,طریقه تیمم کردن,آموزش تیمم تصویری,تیمم بدل از غسل

روش تیمم کردن

,شرایط تیمم,طریقه تیمم کردن,آموزش تیمم تصویری,تیمم بدل از غسل

 

منبع:cloob.com

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه